Het bezoekerscentrum Hertenkamp Enkhuizen biedt een rijke, inspirerende leer- werkomgeving waar duurzaamheid centraal staat. Het scholenprogramma omvat buiten-lessen, workshops en lesmaterialen. De NME (natuur- & milieueducatie) of NWT (natuur, wetenschapen & techniek) is een professionele afdeling. Het gaat bij ons om de kernwaarde: leren in levensechte situaties.

Kerndoel is het ondersteunen van leerkrachten bij het verzorgen van praktische natuur-, milieu-, techniek- en wetenschap lessen

Waar het natuur, wetenschap & techniek voor leerlingen op gericht is:

  • Leren in een context. Praktisch leren, in levensechte situaties.
  • Plezier hebben in het verkennen van de natuur vanuit een kritisch vragende houding
  • Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die mensen nodig hebben om op de juiste wijze met de levende en niet levende natuur (energie, water, afval) om te gaan.
  • Een onderzoekende en waarderende houding ten opzichte van de natuur en een gezond leefmilieu ontwikkelen.
  • Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven ten aanzien van een gezond gedragspatroon, dat past bij henzelf en bij de omgeving waarin zij opgroeien.

Dat kan ook nog:

Schoolreisjes of een programma op maat? In samenspraak bedenken we (en uitvoeren) een programma wat helemaal aan gepast is aan je wens. 

Naast de aangeboden activiteiten vindt je bij ons een schatkamer voor veel uitgewerkt lesmateriaal en methodes over uiteenlopende natuur en milieu onderwerpen. Wil je een les voorbereiden over vlinders, bomen of afval, dan vindt u bij ons wellicht aanvullend materiaal in de vorm van boeken, werkbladen en/of zoekkaarten

Adres:
Wilhelminaplantsoen 2
1601 LS Enkhuizen

Het bezoekerscentrum Hertenkamp Enkhuizen biedt een rijke, inspirerende leer- werkomgeving waar duurzaamheid centraal staat. Het scholenprogramma omvat buiten-lessen, workshops en lesmaterialen. De NME (natuur- & milieueducatie) of NWT (natuur, wetenschapen & techniek) is een professionele afdeling. Het gaat bij ons om de kernwaarde: leren in levensechte situaties.

Kerndoel is het ondersteunen van leerkrachten bij het verzorgen van praktische natuur-, milieu-, techniek- en wetenschap lessen

Waar het natuur, wetenschap & techniek voor leerlingen op gericht is:

  • Leren in een context. Praktisch leren, in levensechte situaties.
  • Plezier hebben in het verkennen van de natuur vanuit een kritisch vragende houding
  • Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die mensen nodig hebben om op de juiste wijze met de levende en niet levende natuur (energie, water, afval) om te gaan.
  • Een onderzoekende en waarderende houding ten opzichte van de natuur en een gezond leefmilieu ontwikkelen.
  • Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven ten aanzien van een gezond gedragspatroon, dat past bij henzelf en bij de omgeving waarin zij opgroeien.

Dat kan ook nog:

Schoolreisjes of een programma op maat? In samenspraak bedenken we (en uitvoeren) een programma wat helemaal aan gepast is aan je wens. 

Naast de aangeboden activiteiten vindt je bij ons een schatkamer voor veel uitgewerkt lesmateriaal en methodes over uiteenlopende natuur en milieu onderwerpen. Wil je een les voorbereiden over vlinders, bomen of afval, dan vindt u bij ons wellicht aanvullend materiaal in de vorm van boeken, werkbladen en/of zoekkaarten