Catalogus
terugterug naar het overzicht

WATERSNIPLES: GRAS, MELK EN GRUTTO

Onze weilanden zijn van groot belang voor weidevogels. Het merendeel van alle grutto’s heeft in ons land zijn broedgebied. In de moderne weilanden is het echter moeilijk geworden om te broeden. Tijdens de buitenles leren de kinderen wat de grutto en andere weidevogels nodig hebben en hoe de leerlingen ze kunnen helpen. Gras en melk zijn daarbij belangrijke factoren! De kinderen gaan weidevogels spotten met een verrekijker, verdiepen zich in het nest van een kievit en grutto, zoeken voedsel voor de weidevogels en gaan op eieren-speurtocht.

CNME de Zwanebloem heeft ook leuke leskisten voor groep 4 t/m 6 over vogels: Vogels groep 4 t/m 6


 

Doel:

 - De kinderen weten dat boer en natuurbeschermers zich inzetten voor het behoud van de natuur in het weiland en op welke wijze zij dat kunnen doen.
- Ze zijn op de hoogte van het bestaan van agrarische natuurverenigingen en weten waarmee die zich bezig houden.
- De kinderen begrijpen dat de veehouderij van tegenwoordig veel intensiever is dan vroeger en dat daardoor een mestprobleem is ontstaan. Het is belangrijk om zorgvuldig met mest om te gaan i.v.m. natuur en milieu.
- De kinderen kunnen verschillende weidevogels benoemen. Ook weten de kinderen dat deze vogels bedreigd worden door diverse gevaren en welke maatregelen de boer kan nemen om de weidevogels te ontzien.

Tijdsinvestering:

 50 min. + voorbereiding in klas

Opmerkingen:

Ongeveer een maand van tevoren ontvangt u voorbereidend lesmateriaal via een link. Hiermee kunt u zelf uw groep voorbereiden op de buitenles.

Organisatie
Watersnip Natuuractiviteiten
Type
Lessen en excursies
Niveau
groep 5, groep 6
Periode
maart en april
Plaats
schoolomgeving
Kosten
gratis jaarthema biodiversiteit
Kerndoelen
Kerndoel 39: Milieu
Kerndoel 40: Planten en dieren herkennen
Kerndoel 42: Natuurkundige verschijnselen
Kerndoel 45: Technische oplossingen
Kerndoel 47: Ruimtelijke inrichting
Trefwoorden
weidevogels
akkerbouw
veehouderij
afbeelding